ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน พระบารมีแผ่ไพศาล ปกป้องคุ้มครองประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผศ.ดร.ทัดเทพ วุฒิกนกกาญจน์ และครอบครัว

ENTER