เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า                  คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา

                                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ENTER