ธ ทรงเป็นพระมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่      ธ ทรงเป็นหลักชัยอันสูงค่า

ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ไทรในนภา                      ธ ทรงเป็นพระราชาของข้าไทย

เป็นหยาดฝนโชลมใจไทยทั่วถิ่น                เป็นเหมือนน้ำที่หลั่งรินให้กินใช้

พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ปัดเป่าภัย                ขอเกิดในใต้พระบาททุกชาติกาล


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ดร.ทัดเทพ วุฒิกนกกาญจน์ และครอบครัว

Enter